Payment Processing...

Top 3 Rankers

Congratulations for toppers!

Price user Rank 1

Manas Ranjan Behera

77.5

Price user Rank 2

YESHASVI GUPTA

76

Price user Rank 3

Banita Das

74

List of TOP 50 Scorers

Rank/469
Name
Score
4
p
72.25
5
PRINCE GUPTA
72.25
6
Akshit Tiwari
72.25
7
Manu Sharma
72.00
8
Annu
71.75
9
swetashree panda
69.25
10
Nancy Bansal
69.00
11
Divya jangra
69.00
12
surabhi
68.25
13
anuj kumar
68.25
14
khushbu
68.00
15
Ayushi Rana
67.50
16
NEHA BHATNAGAR
66.25
17
Sheetal Ghatge
66.00
18
Sonali
65.75
19
Krity Srivastava
64.75
20
Babita
64.75
21
Pooja Pant
64.50
22
Gaurav Gupta
64.25
23
Nitish
64.00
24
Rajat Joshi
63.75
25
Random Ofgem
63.25
26
Mahi
63.25
27
pargati
63.00
28
ankita saini
62.75
29
Secret
62.75
30
Subhrayan Maiti
62.25
31
Priya
62.25
32
Smriti
62.25
33
done
62.00
34
Charu
62.00
35
Monomita Datta
61.75
36
Pawan
61.75
37
mayur jain
61.50
38
kanchan bisht
61.50
39
gazalchugh
61.50
40
poonam suthar
61.25
41
asha shahare
61.25
42
Kabindra Sahoo
61.25
43
Amrita Rai
61.25
44
JIGAR GOGRI
61.25
45
shanky jain
61.00
46
Santosh Kumar
60.75
47
Gaurav Sinha
60.75
48
Rahul Bhardwaj
60.50
49
Shreya doda
60.00
50
Anurag
60.00